Valtuustoaloite Sonkajärven luonto- ja tapahtumamatkailun kehittämishanke

16.12.2021

Kokoomus jätti R6 Kehittäjät kanssa valtuustoaloitteen, jossa toivomme että kunta lähtee kehittämään alueemme matkailua.

Sonkajärven luonto ja tapahtumat, ovat meidän ylpeys ja mahdollisuus!

Sonkajärven kunnassa on mahtava luonto ja vahva maaseudun tapahtumien tarjonta.  Meillä on luonto alueena koko Sonkajärvi, ja erityisesti Jyrkkä-Koirakoski sekä Sukeva-Talaskangas. Tapahtumista Eukonkanto, Original Sukeva, Sonkajärvi Soi, Jyrkän valoshow, useita urheilutapahtumia, pieniä kylätapahtumia, teattereita, lavatansseja.

Luontokohteet ja tapahtumat ovat pieniä ja suuria, mutta erittäin tärkeitä elinvoimanlähteitä kuntalaisille, kunnalle ja elinkeinoelämälle sekä myös matkailijoille. Sonkajärveläiset voivat olla ylpeitä omasta luonnosta ja tapahtumista.

Korona-aika sekä myös talkoolaisten ikääntyminen tuo omat haasteet Sonkajärven luonto- ja tapahtumamatkailun kehittymiselle, jotta nämä saadaan korona-ajan rajoitusten jälkeen vahvaan nousuun ja entistä elinvoimaisemmaksi, ryhmä 6 Kehittäjät esittävät, että Sonkajärven kunta lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan luonto- ja tapahtumamatkailun kehittämishanketta, sekä hakee rahoitusta 2-3 vuotiseen kehittämishankkeeseen

Hankkeessa tulee kehittää jo olemassa olevia ja uusia tapahtumia sekä luontomatkailukohteita ja näiden tapahtumasisältöjä. Hankkeessa tulee vahvistaa yhteistyötä muiden alueen sekä alan hankkeiden, julkisen sektorin, matkailuelinkeinon ja tapahtuma-alan (kolmas sektori) kanssa sekä aktivoida nuoria ja uusia tekijöitä mukaan toimintaan. Tavoitteena elinvoiman lisääminen, matkailun tukeminen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten lisääminen luontomatkailun ja tapahtumien avulla. Hankkeen avulla kehitetään toimijoiden tapahtumaosaamista ja haetaan uutta terävyyttä tapahtuma ja luontomatkailu tarjontaan.